Giới thiệu

Green Youth Collective (GYC) là một doanh nghiệp xã hội, một tổ chức cộng đồng, một tổ chức học tập. Chúng tôi có trụ sở chính tại Hội An, Quảng Nam, Việt Nam.

Mục tiêu hoạt động của GYC là thúc đẩy quá trình học tập và trải nghiệm về phát triển bền vững và lối sống hài hoà với thiên nhiên, thông qua những dự án và thực hành tại nơi chúng tôi sinh sống và làm việc.

Trước bối cảnh những thách thức toàn cầu, những giải pháp của GYC hướng tới tiếp cận những vấn đề cụ thể như:

  1. Làm cách nào để duy trì và áp dụng những phương pháp nông nghiệp bền vững với đất đai và hệ sinh thái, không phụ thuộc vào hoá chất – trong bối cảnh người nông dân đã bỏ nghề truyền thống và để đất đai chịu tác động bởi thiên tai như lũ lụt? Làm cách nào để tăng khả năng chống chịu và thích nghi của những cộng đồng dễ bị tổn thương?
  2. Làm cách nào để tồn tại và phát triển bền vững về thể chất và tinh thần trước những biến động và thay đổi lớn tác động tới mỗi cá nhân và mỗi gia đình?
  3. Làm cách nào để biến rác thải thành tài nguyên? Làm cách nào để ngày càng nhiều người hiểu và thực hành lối sống giảm phát thải, và tận dụng những gì sẵn có để tăng khả năng chống chịu trong tương lai?


Mời bạn tham gia cùng học và trải nghiệm lối sống bền vững với chúng tôi!

Biến rác thải nhà bếp thành tài nguyên

Làm vườn tái sinh

Trồng và ứng dụng cây thuốc vườn nhà vào đời sống